Jak wymienić bęben w drukarkach laserowych Brother?

Opublikowany

Zespół bębna w drukarce laserowej Brother jest podstawowym elementem, który przenosi toner na papier podczas drukowania. Z czasem zespół bębna może ulec zużyciu lub uszkodzeniu, powodując problemy z jakością druku, takie jak smugi lub linie na drukowanej stronie. W tym artykule przeprowadzimy Cię przez kolejne etapy wymiany bębna w drukarce laserowej Brother.

Krok 1: Wyłącz drukarkę

Przed rozpoczęciem wymiany bębna wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania, aby uniknąć porażenia prądem podczas wymiany bębna.

Krok 2: Otwórz przednią pokrywę

Znajdź przednią pokrywę drukarki i otwórz ją. Zespół bębna będzie umieszczony wewnątrz.

Krok 3: Wyjmij stary zespół bębna

Aby wyjąć starą jednostkę bębna, delikatnie pociągnij ją do siebie za uchwyt. Urządzenie wyjdzie z łatwością. Umieść starą jednostkę bębna na płaskiej powierzchni, najlepiej przykrytej szmatką, aby uniknąć jej zarysowania lub uszkodzenia.

Krok 4: Oddziel kasetę z tonerem od starego zespołu bębna

Po wyjęciu starego zespołu bębna wyjmij kasetę z tonerem z zespołu. Aby to zrobić, naciśnij zieloną dźwignię po lewej stronie wkładu i delikatnie wyciągnij go ze starego zespołu bębna.

Krok 5: Zainstaluj kasetę z tonerem w nowym zespole bębna

Wyjmij nowy zespół bębna z opakowania i zainstaluj w nim kasetę z tonerem. Upewnij się, że wkład jest prawidłowo wyrównany i zatrzasnął się na swoim miejscu.

Krok 6: Zainstaluj nowy zespół bębna

Włóż nowy zespół bębna z powrotem do drukarki. Upewnij się, że jest odpowiednio wyrównany i zatrzasnął się na swoim miejscu.

Krok 7: Zamknij przednią pokrywę

Po zainstalowaniu nowego zespołu bębna zamknij przednią pokrywę drukarki.

Krok 8: Zresetuj licznik bębnów

Po wymianie zespołu bębna należy zresetować licznik bębna w drukarce laserowej Brother. W tym celu naciśnij i przytrzymaj przycisk „OK” na panelu sterowania drukarki, aż na ekranie pojawi się opcja „Bęben”. Wybierz „Tak”, aby zresetować licznik.

Krok 9: Wydrukuj stronę testową

Aby upewnić się, że nowy zespół bębna jest prawidłowo zainstalowany i że drukarka działa prawidłowo, wydrukuj stronę testową. Sprawdź jakość druku, kolory i wyrównanie. Jeśli wszystko wygląda dobrze, możesz ponownie rozpocząć drukowanie!

Podsumowując, wymiana zespołu bębna w drukarce laserowej Brother to prosty proces, który można wykonać w zaledwie kilku krokach. Pamiętaj, aby ostrożnie obchodzić się ze starą i nową jednostką bębna oraz postępować zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi resetowania licznika bębna. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub masz pytania, zapoznaj się z instrukcją obsługi drukarki lub skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy.

Autor

Free Web Hosting